Oddlužení, oddlužení osob, osobní bankrot, insolvence, pomoc v exekuci, zastavení exekuce, oddlužení nemovitostí
Podáváme návrhy na povolení oddlužení po celé ČR
Konzultace dluhové situace zdarma

 • Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?
  Nestíháte splácet?
 • Máte exekuci, nebo Vám hrozí?
  Zažíváte osobní bankrot?
 • Chcete vědět jak snížit Vaše
  dosavadní splátky?
Máte dotaz?
Kontaktujte nás
605 136 257 nekoolomouc@seznam.cz

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení: *

Váš e-mail: *

Váš telefon:

Vaše zpráva pro nás: *

Položky označené hvězdičkou (*)
jsou povinné


Časté dotazy

Oddlužení - otázky a odpovědi

V této sekci najdete nejčastější dotazy k nejrůznějším oblastem problematiky insolvence. Vaše dotazy je možné zaslat také pomocí dotazníku

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení soudem?

Především je potřeba mít stálý pracovní či jiný příjem, ze kterého budete moci v oddlužení splácet. Dále nesmíte mít v trestním rejstříku zápis z majetko-právní trestné činnosti. Základní podstatou pro povolení oddlužení je především jednoznačné prokázání úpadku. Vaši konkrétní situaci a možnost oddlužení zdarma zhodnotíme v našem dotazníku, případně osobně, nebo telefonicky.

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení (osobního bankrotu)?

- Zahájením insolvenčního řízení (podáním na soud) jste pod ochranou soudu a exekuci nelze vykonat. Poté se exekuce zastavuje.

- Povolením oddlužení se zastavuje narůstání dluhu o úroky a jiné sankce

- Nastavení splátkového kalendáře, se zachováním životního minima

- Oddlužením může dojít ke snížení Vašich závazků až o 70%

- Maximálně do 5ti let jste úplně bez dluhů

Kolik mě bude stát zpracování návrhu a poradenství u vaší společnosti?

Cena za daný úkon je vždy stanovena na první informativní schůzce, která je nezávazná a zdarma. Každá dlužná situace má jiný charakter a různou náročnost. Jsou dlužníci, kteří mají 2 dluhy bez exekuce, ale jsou i případy dlužníků s 20ti a více dluhy a několika exekucemi, se zajištěnými pohledávkami apod. Zde je samozřejmě případ náročnější a mnohem komplikovanější. Cenu stanovujeme individuálně a vždy níže než konkurence! Naše poradenská společnost také vychází svým klientům vstříc a umožňuje službu splácet dle finančních možností klienta.

Kolik stojí samotné insolvenční řízení?

Samotné insolvenční řízení (soud) se neplatí. Hradí se ovšem náklady insolvenčího správce a jeho odměna za provádění úkonů v rámci Vašeho oddlužení. Částky odměny jsou stanoveny samostatným předpisem, konkrétně vyhláškou (313/2007 Sb.). Nehradí se předem, ale vždy měsíčně v průběhu Vašeho oddlužení. Výjimkou může být případ, kdy vzhledem k náročnosti daného případu stanoví soud zálohu na náklady insolvenčního řízení. Toto opatření soudu je však uplatňováno pouze ve velmi výjimečných případech.

Za jak dlouho jste schopni insolvenční návrh zpracovat?

Lhůta zpracování se odvíjí od dané situace klienta. Především se vždy čeká na veškeré podklady dodané klientem. Standartní doba zpracování je poté cca 7 dnů. V případě žádosti klienta je však možné připravit návrh expresně i do 24 hodin (např. v situaci, kdy klient potřebuje akutně zastavit exekuci na majetek apod.)

Jak probíhá samotný proces oddlužení?

Prvním krokem k oddlužení je podání tzv. insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí bezpodmínečně splňovat veškeré náležitosti stanovené insovlenčním zákonem. Je tedy formálně a administrativně velmi složitý a jeho součástí je celá řada náležitostí a příloh. Po podání návrhu k místně příslušnému krajskému soudu vstupuje dlužník do tzv. insolvenčního řízení, kdy je pod ochranou soudu a nelze na něm vykonat exekuci, či vymáhat jednotlivé dluhy (přestává tedy své závazky splácet až do rozhodnutí soudu). Soud posuzuje návrh a zjišťuje, zda jsou splněny požadavky na správnost a kompletnost údajů. Pokud ho soud shledá správným, rozhodne o formě oddlužení, tedy buď formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty. Pokud jsou podmínky pro oddlužení splněny, vydá soud Usnesení o povolení oddlužení, zvolí insolvenčního správce a stanoví termín konání přezkumného jednání. Zároveň soud vyzve věřitele, aby do 30ti dnů přihlásili k soudu své pohledávky vůči dlužníkovi. Posledním krokem je tzv. přezkumné řízení, kde za účasti insolvenčního správce dlužníka soud vše znovu přezkoumá a dojde k rozhodnutí o způsobu provedení oddlužení. Poté probíhá samotné oddlužení, tedy splácení dluhu všem věřitelům v jedné splátce. Splácení jednotlivým věřitelům zajišťuje za dlužníka insolvenční správce.

- S tímto náročným procesem Vám budeme od počátku, až do samotného povolení oddlužení nápomocni.

Profesionální a seriozní přístup
 • Právní a ekonomické poradenství
  v oblasti řešení Vašich dluhů
Oddlužením se můžete zbavit až 70% dluhů
 • Povolením oddlužení se zastavují exekuce,
  úroky a penalizace dluhů
Bezplatná a nezávazná úvodní konzultace
 • Kvalifikované zpracování návrhu
  na povolení oddlužení